Möteslokal Tornedalsrummet

Möteslokal Tornedalsrummet passar för dig som är i behov av en traditionell lokal där tekniken är i fokus.

Här sitter ni i styrelsesittning. Elden i den öppna spisen skapar en mysig och trevlig miljö för alla deltagare. Möteslokalen rymmer 20 personer. Vid större grupper skicka en förfrågan. Lokalen finns inne i huvudbyggnaden.

  • Detaljbild

    Foto: Björn Wanhatalo

  • Översikt

    Foto: Björn Wanhatalo