Integritetspolicy

Inledning
Vi värdesätter din integritet, därför har vi fokus på säkerhet och hur vi hanterar och lagrar dina personuppgifter. Här beskrivs hur vi på Camp Ripan hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.
Denna information vänder sig till dig som:

 • Är befintlig kund
 • Besöker våra hemsidor eller ansluter dig till något av våra öppna Wi-Fi.
 • Deltar i våra marknadsaktiviteter som gästundersökningar eller tävlingar.
 • Kommunicerar med oss, t.ex. via vår reception och bokning.
 • Är leverantör, samarbetspartner eller har annan yrkesrelation med oss.

Vi strävar efter att dina insamlade personuppgifter hanteras och lagras i enlighet med dataskyddslagstiftningen och att de hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Om du har några frågor angående vår hantering och lagring av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned.

Vad är personuppgifter?
Den information som kan hänföras, direkt eller indirekt, till en fysisk person som är i livet är en personuppgift. Till detta räknas även t.ex. foton, namn, personnummer, IP-adress.

Insamling av personuppgifter
Insamling av personuppgifter sker vid olika tillfällen och sammanhang i syfte att kunna ge dig som gäst relevanta tjänster, upplevelser och erbjudanden.
Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

 • Att du själv lämnar in dessa till oss, exempelvis genom ett köp, anmälan till nyhetsbrev eller deltagande i en marknadsaktivitet eller gästundersökning.
 • Du lämnar in uppgifterna till en samarbetspartner som förmedlar information för din räkning.
 • Genom en tredje part. T.ex. uppgifter om kreditvärdighet från banker eller kreditvärderingsinstitut, eller andra inköp av adresser.

När du köper en produkt eller tjänst hos oss eller någon av våra anläggningar hanterar och lagrar vi följande personuppgifter som du själv tillhandahåller oss:

 • Ditt namn (och eventuella medgäster) och dina kontaktuppgifter.
 • Ditt personnummer, t.ex. när du gör en bokning.
 • Uppgifter om din bokning, t.ex. ankomst och avresa, pris och produkttyp.
 • Uppgifter om betalning och betalningshistorik.

Vi hanterar dessa personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som kund, t.ex. vid kompletterande bokningsinformation eller återlämning av aktivitetsprodukt samt vid eventuell reklamation.
 • Ta betalt för bokningen, produkten eller tjänsten, inklusive hantera kortbetalningar.
 • Eventuellt upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med betalning.
 • Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köp- och bokningsvillkor.
 • Kontakta dig vid eventuella förändringar i bokningen, köpet av produkten eller tjänsten.
 • Skicka ut ankomst och anläggningsrelaterad information.
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t.ex. via e-post, SMS eller annan elektronisk kommunikation. (Denna del kan du säga upp dig från via en avregistreringslänk i nyhetsbrevet.)
 • Sammanställa statistik över köp av våra produkter och tjänster.
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden

Om du väljer att betala med faktura, med eller utan delbetalning, hanterar vi också personuppgifter om dig tillsammans med våra partners för betallösningar.
När du för någon slags kommunikation med oss som företagskund angående, t.ex. offert för konferens, samarbetsavtal, hanterar vi även:

 • Fakturerings- och avtalsinformation.
 • Kontaktinformation samt personuppgifter till t.ex. dig och företaget du representerar.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande: Uppgifter från sociala medier i marknadsföringssyfte (t.ex. genom att publicerade bilder på Camp Ripan och dess produkter).

 

Vid reklamation

Om du reklamerar en produkt, tjänst eller kontaktar oss med andra ersättningsanspråk, hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. kontaktuppgifter, personuppgifter, betalningsinformation, kontouppgifter samt ärendehistorik.
 • Uppgifter om grunden för ditt ersättningsanspråk.
 • Handlingar som du bifogar ditt ärende, t.e.x kvitton eller läkarintyg.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Hantera och bedöma dina ersättningsanspråk.
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med ersättningsanspråk.
 • Ta fram eventuell statistik över ersättningsärenden i syfte att förbättra våra tjänster.

När du kommunicerar med oss
Det finns många olika sätt att kommunicera med oss på; sociala medier, i webbformulär, via telefon eller mail. När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Namn och kontaktuppgifter.
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara dina frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel och hantera klagomål.
 • Leverera beställd information.
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida.

När du deltar i marknadsaktiviteter eller gästundersökningar
I samband med marknadsaktiviteter (tävlingar, kampanjer etc.) eller i gästundersökningar (enkäter, intervjuer etc.) hanterar vi de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. namn och kontaktuppgifter. Vi hanterar dessa uppgifter för att:

 • Administrera marknadsaktiviteten eller gästundersökningen, t.ex. för att kunna kontakta dig igen.
 • Informera dig och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och gästundersökningar.
 • Kontakta dig med information om såväl generella erbjudanden som personliga och anpassade erbjudanden, kampanjer och förmåner från oss, via t.ex. e-post.

När du ansluter till våra Wi-Fi:n på anläggningen eller använder vår hemsida
När du ansluter dig till något av våra Wi-Fi:n på anläggningen är vi personuppgiftsansvariga för behandlingen som sker för att ansluta dig till Internet, men inte för den fortsatta behandlingen eller för innehållet i din kommunikation via Wi-Fi.

När du besöker vår hemsida/Wi-Fi hanterar vi:

 • Uppgifter om hur du integrerar med och använder vår hemsida, t.ex. vid bokning.
 • Information om dina besök på våra hemsidor, genom bla. Cookies.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla digitala verktyg och tjänster.
 • Ge dig support när du har tekniska problem.
 • Underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster.
 • Upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp, t ex virusattacker.
 • Analys av besöksbeteende på våra webbplatser.

I somliga fall har vi skyldighet enligt lag att hantera personuppgifter
Förutom vad som beskrivs ovan hanterar vi i somliga fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet eller begäran från myndighet. Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter tills dess att du som kund meddelat att du vill bli anonymiserad. Du som kund kan inte bli anonymiserad innan köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning).

Till vem/vilka lämnas dina personuppgifter ut till?
Camp Ripan AB kommer inte sälja dina uppgifter till en tredje part. Dock så kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

 • Leverantörer inom och utanför EU/EES, som t.ex. tillhandahåller oss IT-tjänster, hanterar bokningar eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för vår räkning.
 • Om du på ett företags räkning ingått ett avtal med oss kan uppgifter om köphistorik komma att lämnas ut till företaget i frågan (din arbetsgivare, exempelvis).
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Mottagare som hanterar personuppgifter för Camp Ripan ABs räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES vidtar vi särskilda skyddsåtgärder som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t.ex. en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi värdesätter din integritet, därför har vi fokus på säkerhet och hur vi hanterar och lagrar dina personuppgifter. Vi arbetar i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet och vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter. Vi har rutiner och regler kring dataskydd, t.ex. att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

 

Om Cookies
På denna webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Camp Ripan använder kakor för att förbättra webbplatsen för besökaren bland annat genom att vi för anonym statistik. Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas om besökaren.

Det finns två typer av cookies:

 • En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen eller anpassningar gjorda av besökaren.
 • En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

 

Så använder vi Cookies:
Här följer en beskrivning av de kakor och den information som lagras på din dator när du besöker Camp Ripans webbplats:

Språkhantering

_icl_current_language
Användas för att komma ihåg språkval. Förfaller efter 24 timmar.

Google Analytics

_utma
Används för att beräkna antalet unika besökare på webbplatsen. Sparar ingen personlig information. Förfaller två år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

_utmz
Används för att mäta trafikkällor och navigering på webbplatsen (exempelvis vilken sökmotor som används för att komma in på webbplatsen). Kakan förfaller sex månader efter att den sattes eller senast uppdaterades.

Remarketing
Ibland gör vi kampanjer via Google Adwords, även så kallade Remarketing-kampanjer, för att marknadsföra Camp Ripan. Då lagras en kaka från webbplatsen i din webbläsare vilket gör att Google kan visa dig annonser de tror att du är intresserad av, exempelvis våra annonser, i sitt Display-nätverk. Informationen går inte att spåra till enskilda användare. Du kan välja att inte se dessa annonser när du använder Googles tjänster, såsom YouTube eller deras sökmotor. Här finns det mer information om hur man ställer in sina personliga annonsinställningar. Det gäller endast när du är inloggad på ditt Google-konto men när du är utloggad, kan du komplettera med ett plugin-program som sparar ditt val att välja bort anpassade annonser.

Stänga av Cookie-funktionen:
Om du inte accepterar användandet av kakor kan du ändra inställningar i din webbläsare så att den inte tillåter kakor. Detta kan dock medföra att du inte kan använda våra sidor med full funktionalitet.

 

Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss via brev, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Hur du motsätter dig elektronisk direktmarknadsföring
Camp Ripan AB kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för marknadsföring och informationsutskick. Om du inte vill att vi använder dina uppgifter för marknadsföringsändamål är du välkommen att höra av dig så tar vi bort dina uppgifter under de kanalerna vi har tillgång till.

 

Kontaktuppgifter

Camp Ripan AB (org. nr. 556299-7519) är personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss via e-post på: info@ripan.se

Camp Ripan AB
Campingvägen 5
981 35 Kiruna
SWEDEN

 

Uppdateringar av informationstexten
Denna informationstext uppdaterades senast den 25 maj 2018 och kan komma att ändras. Förändringar publiceras som en ny version på vår webbplats.