Älgsafari till häst

Vi hämtar dig på Camp Ripan och kör ut till vår gård vid Kalixälven vid foten av lågfjällen väster om Kiruna. Vi kör genom älgarnas vinterland och får säkert se älg vid vägen. Efter att ha gjort i ordning hästarna beger oss ut på en ridtur genom den fjällnära urskogen och får förhoppningsvis både se älg och ren. När vi sitter på hästryggen kommer vi närmare djuren än vi skulle ha gjort annars. På denna tur provar vi på att öka farten lite om möjlighet finns. Då vi kommer tillbaka från ridningen äter vi lunch med lokala specialiteter. Efteråt kör vi dig tillbaka till Kiruna och Camp Ripan. Denna tur är certifierad av svenska Ekoturismföreningen, enligt Naturens Bästa.

sustainable arctic destination

  • Ryttare, häst, älgar
  • Älgar
  • Kaffekokning
  • Älgar