Samisk Överlevnadstur

Det kan vara en utmaning att överleva i norr, lär hur samerna klär sig, hur man hittar rätt ved för att göra eld och få kunskap om vad som går att äta i naturen.

För att överleva krävs det, vinter som sommar, att man kan hålla sig varm. Vi lär dig traditionell kunskap, det samiska sättet att vara i naturen, hur vi tänker, vad vi gör och inte gör och vi lär oss att klä oss rätt och att finna rätt typ av ved för att göra eld i alla väder.

Vi söker efter den mat som finns i naturen, spårar djur och lär oss att ta oss fram i skogen. Allt för att du själv ska känna dig trygg med att vara i naturen.

  • Kaffe