På snöskor i fjällmiljö

När snön har börjat smälta runt Kiruna så har vintern fortfarande sitt grepp om fjällen. Just därför åker vi dit och ser efter vad vi kan hitta för spår och snö i fjällmiljö. Vi åker nordväst mot bergskedjan mellan Sverige och Norge. Här sträcker topparna sig upp över 1000möh.

Vårt mål är att njuta av en lunch med utsikt. Vi är borta i ca 6 timmar (inklusive transfer till fjällområdet)