En stad i rörelse

Kiruna är en spännande stad att uppleva och lära känna. Här möts tre kulturer – den samiska, svenska och den finska, som alla har haft en viktig del i framväxten av gruvsamhället Kiruna. Malmen i Ripberget upptäcktes redan i slutet på 1600-talet, men började brytas först år 1900.  

Staden grundades och byggdes upp av gruvbolaget LKAB:s förste disponent Hjalmar Lundbohm, som ville skapa ett mönstersamhälle. Med hjälp av framstående samhällsbyggare, konstnärer, arkitekter samt ledare inom gruvindustrin lades grunden till det moderna Kiruna. 

Malmkroppen, som är Kirunas pulsåder, går diagonalt in under staden. Det svarta guldet som en gång i tiden gjorde att staden växte fram i vildmarken, är idag orsaken till att delar av stadens bebyggelse tvingas ge plats åt världens största underjordiska järnmalmsgruva när den expanderar på djupet. Den pågående samhällsomvandlingen i Kiruna är unik på många sätt, där den gamla stadskärnen försvinner och byggnader och miljöer flyttas eller rivs när gruvområdet växer. Guideturen kommer att ge dig en inblick och förståelse för hur denna process påverkar stadens identitet.  

Vår guide tar dig med på en tur genom gamla Kiruna centrum, nedre Bolagsområdet som fortfarande finns kvar och längs Gruvstadspark-området I, där alla byggnader rivits eller flyttats. Vi besöker Kiruna kyrka, som utsågs till Sveriges mest omtyckta byggnad 2001 och vår guide berättar om planerna för att flytta kyrkan. Färden fortsätter vidare upp mot Luossavaara för att få en vy över staden och fjällen.  

Kirunas två äldsta byggnader med beteckningen B1, Kirunas första byggnad som uppfördes 1890 och B2, Kirunas andra byggnad som uppfördes mellan 1895 till 1907 och var grundaren Hjalmar Lundbohms disponentbostad mellan 1898 – 1920. Dessa två byggnader, som ägs av LKAB, har nu flyttats från sin historiska plats i gamla Kiruna till Luossavaara-området och restaurerats under 5 års tid. Den 27 november 2022 återinvigde gruvbolaget LKAB, Hjalmar Lundbohmsgården för besökare, samtidigt som en lokal restaurang ansvarar för driften och serverar fika, lunch och middagar. Vi åker genom gamla Bolagsområdet och Gruvstadsparken i det gamla Kiruna. 

Turen avslutas med att vi besöker det område vid Tuollavaara som har invigts den 1 september och blivit Kirunas nya centrum. 

  • kyrkan
  • Vy Kiruna
  • kollage
  • rallarna