En stad i rörelse

Kiruna är en spännande stad att uppleva och lära känna. Här möts tre kulturer – den samiska, svenska och den finska, som alla har haft en viktig del i framväxten av gruvsamhället Kiruna. Staden grundades och byggdes upp av gruvbolaget LKAB’s förste disponent Hjalmar Lundbohm, som ville skapa ett mönstersamhälle. Med hjälp av framstående samhällsbyggare, konstnärer, arkitekter samt ledare inom gruvindustrin lades grunden till det moderna Kiruna.

Malmkroppen, som är Kirunas pulsåder, går diagonalt in under staden. Det svarta guldet som en gång i tiden gjorde att staden växte fram i vildmarken, är idag orsaken till att delar av stadens bebyggelse tvingas ge plats åt världens största underjordiska järnmalmsgruva när den expanderar på djupet.

Den pågående samhällsomvandlingen i Kiruna är unik på många sätt, där den gamla stadskärnen försvinner och byggnader och miljöer flyttas eller rivs när gruvområdet växer. Den guidade turen kommer att ge dig en inblick och förståelse för hur denna process påverkar stadens identitet och du kommer att få se allt från tomma områden där bebyggelse rivts och människor behövt flytta till restaurerade historiska byggnader på ny adress. Du kommer att få se och höra om Kiruna kyrka som även den står inför en historisk flytt till att uppleva Kirunas nybyggda centrum som invigdes hösten 2022.

  • kyrkan
  • Vy Kiruna
  • kollage
  • rallarna