Svanen

Verksamheten på en anläggning som Camp Ripan är komplex och miljömedvetenheten finns alltid med oss i den dagliga driften. Vi arbetar ständigt för att minimera negativ miljöpåverkan.

Vi kan med stolhet meddela att vi från och med den 19 februari 2015 är Svanenmärkt!

”En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället. Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.”

Rent med Svanen

Alla våra rengöringsmedel, tvättmedel och diskmedel är miljömärkta med Svanen. Vi har minskat användningen av kemikalier och vi strävar efter att städa 100% kemfritt.

Sänglinnen och handdukar tvättas på det Svanen märkta tvätteriet JD Tvätten i Umeå. Transporten dit har vi samordnat med Postens lastbilar som ändå kör den sträckan varje dag. Som gäst kan du bidra genom att exempelvis behålla samma handdukar och lakan under hela vistelsen, det tjänar miljön och vår känsliga natur på.


Nordic swan