Sustainable Arctic Destination

Att allt fler besökare väljer att resa till Kiruna innebär att vi måste ställa högre krav på hållbarhet inom industrin. Vi som arbetar inom besöksnäringen har ett gemensamt ansvar att säkerställa att vår attraktiva arktiska vardag bevaras för kommande generationer och att den ökade turismen inte leder till att det som är reseanledningen för våra besökare försvinner eller förstörs.

I Mars 2018 var Camp Ripan, tillsammans med tre andra företag, de första att få certifieringen Sustainable Arctic Destination. Certifieringen är en kvalitetsmärkning som har utvecklats av Kiruna Lappland, med det långsiktiga målet att kunna certifiera hela Kiruna som en hållbar destination. Målet är vi tillsammans ska hitta en balans där turismen i Kiruna bidrar till en förbättring av sociala och ekonomiska förhållanden samtidigt som miljö, natur- och kulturvärden bevaras. För att detta ska vara möjligt krävs att hållbarhet blir en naturlig och central del av strategin för besöksnäringen i Kiruna.

Första företagen certifierade med Arctic Sustainable Destination – mars 2018:
Camp Ripan AB, ICEHOTEL AB, Ofelas islandshästar och guideservice samt
Nutti Sami Siida (saknas på denna bild).

Läs mer om Kiruna Laplands certifiering av en hållbar destination
Sustainable Arctic Destination