Vårt miljöarbete

Vi värnar om miljön

Verksamheten på en anläggning som Camp Ripan är komplex och miljömedvetenheten finns alltid med oss i den dagliga driften. Vår målsättning är att ständigt arbeta för att minimera negativ miljöpåverkan. Hänsyn till miljö speglar våra val när vi väljer leverantörer och råvaror till restaurangen såväl som när vi inreder anläggningen och väljer rengöringsmedel. Som gäst kan du bidra genom att exempelvis behålla samma handdukar och lakan under hela vistelsen, det tjänar miljön och vår känsliga natur på. Kontakta oss om du vill veta mer om Camp Ripans miljöarbete.

 

Den lokala prägeln i fokus

På Camp Ripan väljer vi i första hand lokala entreprenörer och produkter i den mån det är möjligt avseende kvalitet, service, ekonomi och tillgänglighet. Vi ska även bevara och lyfta fram närområdets natur- och kulturvärden. För att vidare bidra till en hållbar utveckling lokalt ska Camp Ripan samarbeta med och respektera övriga lokala aktörer och skapa en dialog mellan turistentreprenörer, markägare och renskötare. Camp Ripans hela verksamhet; logi, mat, aktiviteter, arrangemang och transporter ska omfattas av denna policy.

 

Vi kan med stolhet meddela att vi från och med den 19 februari 2015 är Svanenmärkt!

”En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället. Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön.
För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.”

Vårt Svanencertifikat finns här.
Läs mer om Svanen här.

 

Sustainable Arctic Destination

I Mars 2018 var Camp Ripan, tillsammans med tre andra företag, de första att få certifieringen Sustainable Arctic Destination. Certifieringen är en kvalitetsmärkning som har utvecklats av Kiruna Lappland, med det långsiktiga målet att kunna certifiera hela Kiruna som en hållbar destination. Målet är vi tillsammans ska hitta en balans där turismen i Kiruna bidrar till en förbättring av sociala och ekonomiska förhållanden samtidigt som miljö, natur- och kulturvärden bevaras. För att detta ska vara möjligt krävs att hållbarhet blir en naturlig och central del av strategin för besöksnäringen i Kiruna.

Läs mer på Kiruna Lapland.

 

Naturens bästa

Vi är glada och stolta för vår Naturens bästa–certifiering.

Juryns motivering:
”En större aktör som tar sig an ekoturismens principer med respekt och allvar.
Här förädlas regionens råvaror till kulinariska läckerheter, tillsammans med traktens duktiga ekoturismarrangörer produceras attraktiva naturupplevelser, vilka toppas med ett eget stilfullt och miljöanpassat boende, som gör det värt för oss andra att ta nattåget till Kiruna.”

Läs mer om Naturens Bästa här!