Möteslokal Konferensen

Möteslokal Konferensen passar för dig som är i behov av en traditionell lokal där tekniken är i fokus.

Här sitter ni i styrelsesittning men det kan också göras om till skolsittning vid behov. Elden i den öppna spisen skapar en  mysig och trevlig miljö för alla deltagare. Möteslokalen rymmer 40 personer, vid större konferenser kan en av väggarna öppnas upp mot det angränsande mötesrummet och ge plats för 80 personer. Lokalen finns inne i huvudbyggnaden.

  • Detaljbild

    Foto: Björn Wanhatalo

  • Del av rum

    Foto: Björn Wanhatalo

  • Översikt

    Foto: Björn Wanhatalo