Ráidu – Möte med renar

Transport med skoter och släde till Sautosjohka rengärde. Renskötaren välkomnar gästerna och vi går in i rengärdet där renarna väntar. Nu är det dags att prova på det spännande äventyret att köra med egen ren och rensläde runt en kort bana i skogen. Efter renkörningen får gästerna mata renarna med renlav och renarna kommer nyfiket fram och äter från handen. Renskötaren berättar om sin vardag och sitt liv. Därefter bjuds det på en lättare måltid: stekt lättrökt renkött (suovas) på glödkaka och kokkaffe inne i tältkåtan. Kaffet kokas över den öppna elden och gästerna sitter bekvämt på renskinnsfällar runt eldstaden.

Natures_Best_sv_WEBB

  • Lavvu

    Foto: Nutti Sámi Siida

  • Renköning 1

    Foto: Nutti Sami Siida