Technical Visits

Technical Visits – studiebesök för dig som vill veta lite mer.

Technical Visits erbjuder besök för den nyfikne. Här har ni möjlighet att ta del av fördjupad information och upplevelser ut över det vanliga när det gäller Kirunas mest intressanta verksamheter inom högteknologi, rymdteknik, gemmologi och entreprenörskap.

För mer information och programförslag kontakta info@ripan.se

 

Ädelstenar

Diamanter
Diamanters skönhet har fängslat människan sedan tidernas begynnelse. Dess unika briljans och hårdhet gör den till den självklara vinnaren bland ädelstenar.
Alla människor har hört talas om denna ljuva sten och dess skönhet och dyrbarhet har genom tiderna förvridit huvudet på många personer.
Men vad består egentligen en diamant utav? Var hittar man dem? Hur bildas de? Varför är de så hårda? Hur kommer det sig att det går att slipa dem? Vad gör dem så dyra? Och den viktigaste frågan av allt skulle just du kunna hitta en diamant?

TIDSÅTGÅNG 2 timmar.
TILLGÄNGLIGHET: Året om.

 

Rymdfysik

Institutet för rymdfysik (IRF)

Atmosfärsforskning

Institutet för rymdfysik, IRF, studerar pärlemormoln, nattlysande moln och andra fenomen i atmosfären som bidrar till ozonnedbrytning eller kan ge förvarning om klimatförändringar.

Atmosfärsforskningen kommer de närmaste åren att drivas av nödvändigheten att bättre förstå de processer som styr klimatet – nu och i framtiden. Det är viktigt att förstå hur ändringar i mellanatmosfärens dynamik kan påverka vädersystem i troposfären (det vill säga klimatet). IRF analyserar data från internationella satellitmissioner, globalt fördelade markbaserade mätinstrument och utvecklar egna mätinstrument samt gör jämförelser mellan förhållanden i Arktis och Antarktis.

TIDSÅTGÅNG: ungefär en halv dag eller 2-2½ timmar.
TILLGÄNGLIGHET: Året runt efter förfrågan.

 

Meteorer

Institutet för rymdfysik, IRF, studerar meteorer (stjärnfall) med hjälp av känsliga instrument som avslöjar okända egenskaper hos stoftpartiklarna från rymden som orsakar stjärnfallet. Forskare vid IRF var först med att använda spridningsradar för meteorstudier för 17 år sedan.
Med hjälp av EISCAT, European Incoherent Scatter Facility, som är en av världens mest avancerade radaranläggningar, studerar man olika egenskaper av de små partiklarna som brinner upp i atmosfären.
Med hjälp av det optiska nätverket ALIS, Auroral Large Imaging System, har man kunnat observera signaler från en molekyl i meteorspektrat. Tack vare den unika EISCAT-radarn är man på IRF världsledande i vissa aspekter av meteorstudier.
Meteorforskning bidrar till ny kunskap om solsystemets ursprung och utveckling, vilket är av intresse i sökandet efter nya världar att kunna bo och leva i. Kunskap om stoftet är också viktig inför bemannade rymdfärder och planeringen av baser på månen och Mars.

TIDSÅTGÅNG: ungefär en halv dag eller 2-2½ timmar.
TILLGÄNGLIGHET: Året runt efter förfrågan.

 

Norrsken

Ända sedan Institutet för rymdfysik, IRF, grundades som Kiruna geofysiska observatorium 1957 har det specialiserat sig på att studera norrsken. Norrskenet, Aurora Borealis, uppträder på himlen ofta som långa, slingrande gulgröna band som med en förvånansvärd hastighet förflyttar sig och ändrar form.
Norrsken är ett samspel mellan solen och jordens magnetfält. Det hela börjar när laddade partiklar kastas ut från solen som solvind. En del av partiklarna fångas upp av jordens magnetfält och när de når atmosfären har partiklarna en mycket hög hastighet. Ljusfenomenet uppstår när dessa partiklar kolliderar med luftens atomer och molekyler vilket gör att en del av partiklarnas rörelseenergi omvandlas till ljus, norrsken.
Färgen hos norrskenet är oftast gulgrön, men den kan också vara röd eller violett. De olika färgerna beror på vilket slags atomer, främst syre eller kväve, som träffas av partiklarna och vilken hastighet och laddning dessa har. Det mest intensiva norrskenet ligger på ca 100 km höjd och omfattar 10-30 km i höjd, men kan sträcka sig flera hundra kilometer upp i rymden, som mest till 1000 km.
När och var är säkrast att få se norrsken? Det måste vara mörkt ute för att norrskenet ska vara synligt och bäst är att vara ute på en öppen plats som inte störs av belysning. Det är endast under vinterhalvåret, september till april, som det är mörkt nog nattetid för att norrskenet skall synas klart och tydligt. I Sverige är det i Norrbotten som norrskensfrekvensen är högst och alltså där man har störst chans att se fenomenet.

TIDSÅTGÅNG: ungefär en halv dag eller 2-2½ timmar.
TILLGÄNGLIGHET: Året runt efter förfrågan.

 

Satellitinstrument

Institutet för rymdfysik, IRF, deltar i flera stora internationella samarbetsprojekt där såväl satelliter som markbaserad utrustning används. I Kiruna och Uppsala bygger IRF instrument som flygs på satelliter och rymdsonder. Data från sådana instrument hjälper oss att bättre förstå plasma-fysikaliska processer i solvinden samt kring kometer och planeter. De mycket framgångsrika svenska satelliterna Viking och Freja, med IRF-instrument ombord, har ökat våra kunskaper om norrskensprocesser i jordens magnetosfär.
För närvarande har IRF väl fungerande instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter i solsystemet – Jorden, Mars, Venus och Saturnus. Dessutom har vi ett instrument i bana runt månen och två ombord på en rymdsond på väg till en komet. Vi förbereder också flera instrument som ska färdas till Merkurius om några år. Instrumenten har utvecklats vid IRF eller med IRF som huvudansvarigt institut och forskarna vid IRF har nu unika möjligheter att med i stort sett identiska instrument jämföra rymdmiljön kring jordens närmaste grannar, Venus och Mars, och inom en överskådlig framtid kan dessa mätningar jämföras med dem från andra himlakroppar i solsystemet.

TIDSÅTGÅNG: ungefär en halv dag eller 2-2½ timmar.
TILLGÄNGLIGHET: Året runt efter förfrågan.

 

 

ICEHOTEL

Entreprenörskap och varumärkesbyggande

INNEHÅLL: Föredrag kring ICEHOTEL entreprenörskap. Historien om ICEHOTEL, ICEBAR med mera. Fokus på mentorskap och dialog med besökarna samt deras möjligheter att lära av ICEHOTEL och implementera denna kunskap hemmavid.

TIDSÅTGÅNG: ungefär en halv dag eller 3 timmar.
TILLGÄNGLIGHET: Året runt efter förfrågan.